Publicerad 13 juni 2024

Psykosguiden – en patientutbildning i 1177 stöd och behandling

Psykosguiden är en psykopedagogisk utbildning för patienter som kan arbeta med guiden i sin egen takt. Nationellt programområde psykisk hälsa är innehållsansvarigt för guiden.

Syftet med psykosguiden är att patienten kan lära sig mer om psykossjukdom, hur hen själv fungerar och hur vården kan samskapas. Utbildningen innehåller information om psykossjukdom, behandling, levnadsvanor, återhämtning och vad man kan göra för att förebygga psykos. Materialet varvar text, film och frågor, vilka syftar till reflektion och att patienten berättar om sig själv, sina erfarenheter och behov.

Nationellt program med regional åtkomst

Psykosguiden är en nationell produkt framtaget enligt rutiner för systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Det finns en version för patienter och en för närstående. Metodstöd och informationsmaterial finns att ladda ner, samt hur regioner genom avtal med Region Stockholm kan få tillgång till utbildningen på 1177 stöd och behandling.

Psykosguiden, Nationella vård och insatsprogram

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.