Publicerad 22 september 2022

Regeringssatsning och vårdförlopp för allergivård

Antalet människor som har behövt akut vård på grund av matallergi har fördubblats de senaste 15 åren. Regeringen satsar nu på en förstudie för allergivård. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för matallergi håller även på att tas fram inom systemet för kunskapsstyrning.

Otillräcklig utredning, överdiagnostik och tveksamheter om säker mat är några av de faktorer som drabbar personer med allergier. Det innebär risker för den enskilde, att människor mår dåligt och onödiga kostnader.

Socialstyrelsen och Livsmedelsverket ska i ett nytt regeringsuppdrag göra en förstudie för att bland annat se vad som krävs för att färre personer ska drabbas av allergiska besvär, och för att fler ska kunna leva ett gott liv med sjukdomen. Matallergi kommer också att bli ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp och är nu ute på remiss.

Socialstyrelsen ska analysera vilket kunskapsstöd och vilken information som behövs inom allergiområdet. Livsmedelsverket ska se vilka områden som behöver utvecklas i arbetet med säkra livsmedel. Båda myndigheterna ska även bidra till kunskapsstyrningen i sjukvårdsregioner och andra myndigheter.

– Vi samarbetar inom partnerskapet med myndigheter, där vi som nationellt programområde har det övergripande ansvaret för regionernas kunskapsstöd inom området, säger Mona Palmqvist, ordförande för det nationella programområdet för lung- och allergisjukdomar.

– Att vi precis gått ut med en öppen remiss för vårt viktiga kunskapsstöd till sjukvårdsregionerna i form av ett nytt vårdförlopp för matallergi passar därför bra. Många av dem som möter människor som lider av sin sjukdom kommer att ge oss kloka synpunkter som vi tar med oss in i både regeringsuppdraget och det nya vårdförloppet, säger Caroline Nilsson, ordförande i nationell arbetsgrupp matallergi.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård