Publicerad 4 juni 2024

Rekommendationer för videomöten med unga

En ny vägledning för videomöten med barn och ungdomar samlar rättsliga principer och rekommenderade minimikrav för tekniska plattformar. Ett nytt kliniskt kunskapsstöd för vårdmöten har också publicerats.

För att minska riskerna och garantera kvalitet, integritet och delaktighet i vården är det viktigt att anpassa videomöten så att de inte begränsas av barnets och familjens möjligheter eller resurser. Det måste finnas möjligheter att möta barnets rätt till information inför och i samband med videomötet och vårdpersonalen måste aktivt underlätta för och uppmuntra barnet att uttrycka sig.

– Vi hoppas att vägledningen kommer att hjälpa vårdgivare att utveckla eller revidera sina egna riktlinjer, välja tekniska system eller planera personalutbildningar, säger Jessica Brorson, ordförande i den nationella arbetsgruppen som har utarbetat vägledningen på uppdrag av NPO barns och ungdomars hälsa.

Det har också publicerats ett nytt kunskapsstöd för videomöten med barn och ungdomar anpassat för det kliniska vårdmötet.

Vägledning och konsekvensbeskrivning

Kliniskt kunskapsstöd för videomöte med barn och ungdomar

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.