Publicerad 20 september 2021

Remisser i september

Kunskapsstöd för schizofreni, knäledsartros, grav hörselnedsättning, fosterdiagnostik, vårdhygien samt flertalet inom ögon- och cancersjukdomar är ute på öppen remiss mellan 15 september och 15 november.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård