Publicerad 25 januari 2022

Remissrunda med förlängd svarstid

Med anledning av pågående pandemi förlängs svarstiden för remissrundan som startar 15 februari. Svarstiden förlängs från två till tre månader. Svarsdatum blir därmed senast 16 maj.

Många regioner har ansträngd situation på grund av pandemin och många utvecklingsarbeten sätts på paus. Därför förlängs kommande remissrundas svarstid från två till tre månader. Nästa ordinarie remissrunda startar den 15 april och är i dagsläget inte planerad att förlängas.

Den 15 februari publiceras aktuella remisser här:

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård