Publicerad 25 juni 2024

Samordning avgörande i övergång till vuxensjukvård för unga med funktionsnedsättning

Tidig planering, stöd med samordning och dokumenterade överenskommelser. De är tre viktiga framgångsfaktorer för en säker övergång från barn- till vuxensjukvård för unga med funktionsnedsättning. Det beskrivs i en ny vägledning, framtagen av en nationell arbetsgrupp för området.

Vägledningen samlar erfarenheter och goda exempel på hur övergången till vuxensjukvård kan förbättras för unga med funktionsnedsättning.

– Vår kartläggning visar skillnader i landet och stora behov av både rutiner och kompetensutveckling. En multidisciplinär, strukturerad och personcentrerad övergång ger väldigt tydligt förutsättningar för god tillgänglighet, delaktighet och patientsäkerhet, säger Eva Nordin-Olsson, ordförande för arbetsgruppen och specialistläkare i allmänmedicin vid Mora vårdcentral och elevhälsan i Mora kommun.

Vägledningen är tänkt att guida verksamheter i arbetet med att samordna och utveckla.

– Vi hoppas att verksamheter som möter unga med funktionsnedsättning kan använda vägledningen i sina förbättringsarbeten, fortsätter Eva Nordin-Olsson.

Vägledning för övergång från barn- till vuxenvård för unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.