Publicerad 26 maj 2021

Se webbinarium om vårdförlopp kognitiv svikt

Den 20 maj hölls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Du kan se webbinariet i efterhand.

Webbinariet innehöll en genomgång av vårdförloppet; bakgrund, övergripande beskrivning av innehållet och vilka vägval som gjorts. Genom en patientberättelse skildrades ett tänkbart scenario för utredningsprocessen och hur vårdförloppet kan vara ett stöd i arbetet.

Nationellt arbetsgrupp för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom höll i webbinariet.

Se webbinarium om vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård