Publicerad 17 maj 2021

Se webbinarium om vårdförlopp osteoporos

Den 5 maj hölls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp osteoporos – sekundärprevention efter fraktur. Du kan se webbinariet i efterhand.

Nationellt programområde (NPO) endokrina sjukdomar och nationell arbetsgrupp (NAG) osteoporos höll i webbinariet.

Håkan Fureman, ordförande NPO endokrina sjukdomar, inledde webbinariet och Kristina Åkesson, ordförande NAG osteoporos, guidade genom vårdförloppet; dess olika delar, varför de är valda, vilka organisatoriska knutar som behöver lösas samt nycklar till framgångsrik uppföljning. Processledare Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin medverkade.

Se webbinarium 5 maj om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp osteoporos – sekundärprevention efter fraktur

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård