Publicerad 13 oktober 2022

Standardbyte för neuroaxiala kopplingar

Byte till NRFit-kopplingar enligt standard ISO 80369-6 ska genomföras i alla regioner. Kopplingarna används till slangar för bland annat katetrar.

Nätverket för hälso- och sjukvårdsdirektörer har beslutat att alla regioner ska genomföra en gemensam omställning av användningen av neuroaxiala kopplingar så att endast NRFit-kopplingar används, i enlighet med standard ISO 80369-6.

Ett synkroniserat och ordnat införande av enhetlig standard behöver göras i alla regioner. Detta för att säkerställa att patienter som flyttas och rör sig mellan regioner får samma kopplingar, och att inte felkopplingar görs. Kommunikation och samordning sker med regionernas inköpschefer för medicinteknik.

Förslaget till standardbyte kommer från nationellt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation (PIVoT) och nationell samverkansgrupp patientsäkerhet.

ISO 80369-6 är en internationell standard för utformning av unika kopplingar för olika användningsområden. Syftet med standarden är att det inte ska gå att koppla samman kopplingar för olika ändamål.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård