Publicerad 13 januari 2023

Utvecklingen av nationellt kliniskt kunskapsstöd drivs tillsammans med Inera

Chris Landergren, tjänsteansvarig och medicinskt sakkunnig på Inera, berättar om milstolpar, utveckling och utmaningar kring det gemensamma arbetet med nationellt kliniskt kunskapsstöd. I slutet av mars lanseras en ny webbplats samtidigt som utbildningar i det nya författarverktyget pågår.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård