Publicerad 28 september 2021

Vårdförlopp för 29 hälsotillstånd på gång

Totalt är 35 personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på gång i olika faser. Antalet hälsotillstånd som täcks in är 29. Närmast på tur för godkännande är reumatoid artrit del 2.

Arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen har pågått sedan hösten 2019. Totalt har tolv vårdförlopp inklusive en generisk modell godkänts under 2020 och 2021 av styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS). Under 2021 kommer också tolv vårdförlopp att gå ut på remiss. Parallellt har 13 nya vårdförlopp påbörjats under året. Det innebär att sammanlagt 35 personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för 29 olika hälsotillstånd samt två generiska modeller befinner sig i olika faser, från uppstart till påbörjat införande i regionerna. Det vårdförlopp som står närmast i tur för godkännande i år är reumatoid artrit del 2.

Mer information om aktuella vårdförlopp

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård