Publicerad 28 november 2022

Vårdprogram levnadsvanor nu komplett

Vårdprogrammet vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling har uppdaterats med ytterligare fyra kortversioner.

Totalt finns nu åtta kortversioner av vårdprogrammet:

  • Tobak
  • Matvanor
  • Alkohol
  • Fysisk aktivitet
  • Levnadsvanor inför operation (NY)
  • Fysisk aktivitet och matvanor, barn 2-5 år (NY)
  • Fysisk aktivitet och matvanor, barn och unga 6-17 år (NY)
  • Alkohol och tobak, barn och unga under 18 år (NY)

Dessa åtta kortversioner, som består av en tvåsidig sammanfattning av respektive kapitel, är tänkta att vara stöd i det kliniska mötet med patienten.

Kortversionerna ger en beskrivning av hur ohälsosamma levnadsvanor kan uppmärksammas och identifieras samt vilka rekommenderade åtgärder som bör erbjudas. Du hittar dem i vårdprogrammets inledning.

Vårdprogrammet på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård