Publicerad 7 juni 2023

Vulvodyni – kunskapsstöd genom samarbete i partnerskapet

Nu finns ett kunskapsstöd om vulvodyni, tidigare kallad vestibulit, på nationelltklinisktkunskapsstod.se. Det är anpassat för vårdpersonal utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Arbetet har gjorts tillsammans med sakkunniga från myndigheten, nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning samt stödfunktionen för nationellt system för kunskapsstyrning i ett pilotprojekt.

I juni publiceras det första kunskapsstödet om vulvodyni (vestibulit) på nationelltklinisktkunskapsstod.se. Förlagan, nationella riktlinjer för vård vid provocerad vulvodyni från Socialstyrelsen, är ett omfattande material som riktar sig både till vårdpersonal och beslutsfattare. Syftet med riktlinjerna är att bidra till en god och jämlik vård för dem som lever med det här smärttillståndet. Med det här samarbetet förbättras tillgängligheten till den kunskapen för vården, som ett första steg för specialiserad vård. Anpassningar för primärvård kommer att arbetas fram under hösten.

– Inom nationellt programområde (NPO) kvinnosjukdomar och förlossning såg vi att det fanns behov av, och ett sug efter, ett komprimerat och konkret kunskapsstöd att använda före, under och efter ett vårdmöte. Det passade därför mycket bra med en relativt snabb process och ett samarbete som utgick från Socialstyrelsens redan remisshanterade och godkända nationella riktlinjer, säger Johan Skoglund, ordförande i NPO kvinnosjukdomar och förlossning.

Ulrika Axelsson Jonsson, projektledare på Socialstyrelsen, är mycket nöjd såväl med resultatet som med samarbetet i pilotprojektet mellan deras experter och det nationella programområdet.

– Till en början var det en utmaning att hitta rätt samarbetsformer; till exempel var vi för många deltagare vid våra inledande möten. Vi fann en fungerande struktur och arbetet löpte sedan på. Det underlättade förstås att vi från början visste att våra nationella riktlinjer innehåller den senaste kunskapen inom området, säger Ulrika Axelsson Jonsson.

Processledaren för nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning, Lotta Lindqvist, säger att arbetet med kliniskt kunskapsstöd för vulvodyni har varit mycket lärorikt för fortsatt arbete med komprimerade och lättillgängliga kunskapsstöd.

– Jag tycker att det är väldigt roligt att vi utvecklas inom kunskapsstyrningen genom att fundera på hur vi kan samarbeta för att anpassa befintliga kunskapsstöd till det kliniska vårdmötet. Vi behöver hitta effektiva, tidsbesparande, pragmatiska och framkomliga sätt att sprida kunskapsstöd med hög kvalitet och detta tror jag är ett bra steg på vägen, säger Lotta Lindqvist.

Kunskapsstöd vulvodyni på nationellt kliniskt kunskapsstöd

Partnerskap till stöd för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Nationella riktlinjer vulvodyni, Socialstyrelsen

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.