Publicerad 4 augusti 2021

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen stödjer styrgruppen i dess uppdrag genom att bereda underlag från programområdena samt samverkansgrupperna inför ställningstagande, horisontella prioriteringar och beslut.

Beredningen sker i samspel med den nationella stödfunktionen. Beredningsgruppen bidrar även till att säkra och stödja samordning mellan programområden och samverkansgrupperna. Beredningsgruppen tillsätts av styrgruppen.

Ledamöter beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive sjukvårdsregion samt stödfunktionen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Norra sjukvårdsregionen

 • Nina Fållbäck Svensson (ordinarie)
 • Monika Johansson (ersättare)

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

 • Ameli Norling (ordinarie)
 • Vakant

Sydöstra sjukvårdsregionen

 • Karl Landergren (ordinarie)
 • Susanne Yngvesson (ersättare)

Södra sjukvårdsregionen

 • Christer Lindbladh (ordinarie)
 • Jesper Petersson (ersättare)

Sjukvårdsregion Mellansverige

 • Per-Olov Gustafsson (ordinarie)
 • Ylva Nilsagårds (ersättare)

Västra sjukvårdsregionen

 • Lars Rex (ordinarie)
 • Jeanette Törnqvist (ersättare)

Stödfunktionen vid SKR

 • Marie Lawrence ordförande
 • Sophia Björck, vice ordförande
 • Annika Andersson, sekreterare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård