Publicerad 31 augusti 2023

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen stödjer styrgruppen i dess uppdrag genom att bereda underlag från programområdena samt samverkansgrupperna inför ställningstagande, horisontella prioriteringar och beslut.

Beredningen sker i samspel med den nationella stödfunktionen. Beredningsgruppen bidrar även till att säkra och stödja samordning mellan programområden och samverkansgrupperna. Beredningsgruppen tillsätts av styrgruppen.

Ledamöter beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive sjukvårdsregion samt stödfunktionen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Norra sjukvårdsregionen

 • Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör, Norra sjukvårdsregionförbundet (ordinarie)
 • Ulrica Bergström, områdeschef, Region Västerbotten (ersättare)

Sjukvårdsregion Mellansverige

 • Frida Andersson, samordnare, Region Gävleborg (ordinarie)
 • Vakant

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

 • Sofia Kax, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm (ordinarie)
 • Vakant (ersättare)

Västra sjukvårdsregionen

 • Lars Rex, medicinsk rådgivare, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen (ordinarie)
 • Vakant (ersättare)

Sydöstra sjukvårdsregionen

 • Susanne Yngvesson, utredare, Region Jönköping (ordinarie)
 • Karl Landergren, medicinsk direktör, Region Östergötland (ersättare)

Södra sjukvårdsregionen

 • Christer Lindbladh, utvecklare, Södra sjukvårdsregionen (ordinarie)
 • Aleksandra Cavic, tillförordnad chef, enheten för kunskapsstyrning, Region Skåne (ersättare)

Stödfunktionen vid SKR

 • Marie Lawrence, samordnare, ordförande
 • Kristina Ateva, handläggare, sekreterare

Uppdrag styrgrupp och beredningsgrupp (PDF) Pdf, 201 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.