Publicerad 4 augusti 2021

Nationella samverkansgrupper (NSG)

Nationella samverkansgrupper (NSG) har bildats för att leda och samordna regionernas nationella, gemensamma arbete i olika områden med utgångspunkt i befintliga nationellt gemensamma strukturer och arbeten.

Kunskapsstyrningens nationella samverkansgrupper (NSG)

Insatsområden

De nationella samverkansgrupperna har nationella arbetsgrupper (NAG) för att driva förbättringsarbete inom olika områden.

Insatsområden 2021

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård