Publicerad 11 maj 2023

Nationell stödfunktion

Vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns den nationella stödfunktionen för regioners system för kunskapsstyrning.

Stödfunktionens övergripande uppdrag är att:

  • bidra till ett likartat arbetssätt inom strukturen
  • säkra strukturens inre samverkan
  • stödja samverkansgrupperna och beredningsgruppen
  • skapa mötesplatser och tillhandhålla plattform för informationsspridning
  • vara ett administrativt stöd till styrgruppen, inklusive en sekreterarfunktion
  • hantera processen för verksamhetsplan och budget
  • säkra SKR-representation där det bör eller ska finnas
  • bidra med kompetens i drift, förvaltning och utveckling inom de olika program- och samverkansområdena
  • ge strategiskt och operativt kommunikationsstöd.

Nationell redaktion för kunskapsstöd

Den nationella redaktionen stödjer nationella arbetsgrupper i nyproduktion, revidering och utveckling av kunskapsstöd. Alla grupper som arbetar med att ta fram kunskapsstöd som riktar sig till personal i hälso- och sjukvården ska få ett redaktionellt stöd.

Redaktionen ansvarar för redaktionella rutiner och riktlinjer, och koordinerar produktions- och förvaltningsarbete på nationell nivå. Redaktionen arbetar i nära samverkan med bland annat samverkansgruppen metoder för kunskapsstöd.

Redaktörer med dubbla kompetenser

Redaktionen består av medicinska redaktörer. Flera av dem har dubbla kompetenser; dels en bakgrund från vården, dels en utbildning inom bland annat journalistik, kommunikation eller språkvetenskap. Redaktörerna har goda kunskaper om målgrupper, språk, form och struktur.

Den nationella redaktionen finns hos Inera.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.