Publicerad 30 mars 2023

Autism

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Pågående

Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa kommer att starta en nationell arbetsgrupp för autism. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

Vi söker en bred spridning av kompetenser med representation från följande verksamheter med uppdrag mot barn, ungdomar och vuxna:

  • Regional och kommunal primärvård
  • Specialistpsykiatri och rättspsykiatri
  • Habilitering
  • Klinisk genetik
  • Förskola och skola, inklusive elevhälsa och särskola/anpassad grundskola
  • Socialtjänst myndighet och utförare: individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg (SoL/LSS), socialpsykiatri, äldreomsorg, arbetsmarknad
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Skolverket
  • Brukarorganisation
  • Akademi

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 205 kB.

Uppskattad arbetstid

Arbetsinsatsen för ledamöter bedöms motsvara 20 procents arbetstid av en heltidstjänst.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 31 maj 2023.

Frågor

Elna Persson, processledare i NPO psykisk hälsa

rs.npo.ph@vgregion.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.