Publicerad 3 april 2023

Barn och ungdomar med tal- och språkstörningar

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Pågående

Nationellt programområde (NPO) barns och ungdomars kommer att starta en nationell arbetsgrupp för barn och ungdomar med tal- och språkstörningar. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Barnlogopeder från barnhälsovård, kommun och specialistverksamhet
  • Skolsköterska
  • Sjuksköterska barnhälsovård
  • Psykolog barnhälsovård
  • Barnläkare eller barnneurolog
  • Psykolog, till exempel inom habilitering
  • Barnpsykiatriker
  • Patientrepresentant
  • Professionsförening

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 633 kB.

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara tio procents arbetstid av en heltidstjänst, och fem procent för övriga ledamöter.

Arbetsgruppensuppdrag är tidsbegränsat och gäller i förta hand till och med juni 2025.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 4 juni 2023.

Frågor

Martina Larsson, processledare i NPO barns och ungdomars hälsa

martina.s.larsson@rjl.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.