Publicerad 8 december 2022

Karies

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) tandvård kommer att starta en nationell arbetsgrupp som ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för karies. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Representant från odontologiska fakulteten
  • Kariologisk expertis
  • Specialist i relevant ämnesförening
  • Företrädare för SKaPa
  • Företrädare för privattandvården
  • Patient- och närståendeföreträdare

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 325 kB.

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 15 procents arbetstid av en heltidstjänst, och 5 procent för övriga ledamöter.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 30 januari 2023.

Frågor

Ulrika Svantesson, processledare i NPO tandvård

ulrika.svantesson@regionhalland.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård