Publicerad 11 november 2022

Knäledsartros proteskirurgi

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) rörelseorganens sjukdomar kommer att starta en nationell arbetsgrupp för knäledsartros proteskirurgi. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

 • Sakkunniga inom dessa specialiteter och professioner:
  • Ortoped (2)
  • Fysioterapeut specialiserad vård (1)
  • Arbetsterapeut (1)
  • Narkosläkare (1)
  • Sjuksköterska specialiserad vård (1)
  • Radiolog (1)
  • Koordinator/Planerare (1)
  • Primärvårdsläkare (2)
  • Fysioterapeut primärvård (1)
 • Patient- och närståendeföreträdare (2)
 • Representant från ämnesgrupp för Nationellt kliniskt kunskapsstöd (1)

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning NAG knäledsartros proteskirurgi (PDF) Pdf, 217 kB.

Uppskattad arbetstid

För ordförande och processledare i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 20 procent av heltidsarbete, och 10 procent för övriga ledamöter.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 20 januari 2023.

Frågor

Ann-Charlotte Lindström, processledare i NPO rörelseorganens sjukdomar

ann-charlotte.lindstrom@vgregion.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård