Publicerad 23 mars 2023

Ljumskbråck

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) kirurgi och plastikkirurgi kommer att starta en nationell arbetsgrupp för ljumskbråck. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Patient- och närståendeföreträdare
  • Representant för kvalitetsregister
  • Sjuksköterska
  • Specialistläkare:
    • allmänmedicin
    • kirurgi
    • anestesi

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 219 kB.

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 20 procents arbetstid av en heltidstjänst, och 10 procent för övriga ledamöter.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 25 maj 2023.

Frågor

Christina Nielsen, processledare i NPO kirurgi och plastikkirurgi

christina.nielsen@vgregion.se

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.