Publicerad 19 december 2022

Normaltryckshydrocefalus (NPH)

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) nervsystemets sjukdomar kommer att starta en nationell arbetsgrupp för NPH. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut
 • Neuropsykolog
 • Patient- och närståendeföreträdare
 • Representant för kvalitetsregister
 • Sjukhusfysiker (civilingenjör/fysiker)
 • Sjuksköterska
 •  Specialistläkare
  • Allmänmedicin
  • Geriatrik
  • Neurokirurgi
  • Neurologi
  • Radiologi/Neuroradiologi

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 231 kB.

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 30 procents arbetstid av en heltidstjänst, och 10 procent för övriga ledamöter.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 28 februari 2023.

Frågor

Susanne Ekqvist, processledare i NPO nervsystemets sjukdomar

susanne.ekqvist@skane.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård