Publicerad 10 januari 2023

Obesitas

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) endokrina sjukdomar kommer att starta en nationell arbetsgrupp för obesitas i maj 2023. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

 • Dietist
 • Fysioterapeut
 • Patientföreträdare
 • Psykolog
 • Representant för kvalitetsregister
 • Sjuksköterska specialiserad vård och/eller primärvård
 • Specialistläkare:
  • allmänmedicin
  • endokrinologi och diabetologi
  • kirurgi
  • psykiatri

Checklista kompetensinventering Pdf, 114 kB.

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 200 kB.

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 20 procents arbetstid av en heltidstjänst, och 10 procent för övriga ledamöter.

Arbetet är tidsbegränsat, preliminärt till och med 31 december 2024.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 28 februari 2023.

Frågor

Helen Abrahamsson, processledare i NPO endokrina sjukdomar

helen.abrahamsson@norrarf.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård