Publicerad 4 januari 2023

Strukturerad vårdinformation sepsis

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) infektionssjukdomar kommer i samverkan med NPO akut vård att starta en nationell arbetsgrupp för strukturerad vårdinformation sepsis. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kompetenser

Vi söker denna kompetens:

  • Informatiker med kompetens i informationsmodellering (2–3 personer)

Uppdrag

Insatsområdet strukturerad vårdinformation sepsis blir en förlängning av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sepsis. Insatsen ska möjliggöra ett långsiktigt arbete med strukturerad vårdinformation som underlättar förbättring av handläggning av patienter med allvarlig sepsis.

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 324 kB.

Uppskattad arbetstid

Arbetsinsatsen beräknas motsvara 30–40 procents arbetstid av en heltidstjänst .

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 28 februari 2023.

Frågor

Inger Dahlbom, processledare i NPO infektionssjukdomar

inger.dahlbom@regionstockholm.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård