Publicerad 20 april 2023

Strukturerad vårdinformation specialistpsykiatri

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa och Nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation kommer att starta en gemensam nationell arbetsgrupp (NAG) för strukturerad vårdinformation specialistpsykiatri. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Målet är att öka graden av strukturerad dokumentation inom specialistpsykiatrin för att vårdprofessionen ska ha tillgång till rätt information i vården av den enskilda patienten. Det ger möjlighet till förbättrad vårdkvalitet, effektivare arbetssätt och förbättrad uppföljning. Konkreta resultat av arbetet kan till exempel vara systemoberoende specifikationer som beskriver dokumentationsbehov och som varje region kan implementera i vårdinformationssystemen, till exempel som del av journalmallar.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • verksamhetskompetens inom psykiatri
  • informatisk kompetens

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 218 kB.

Uppskattad arbetstid

Arbetsinsatsen för ledamöter bedöms motsvara 30 procents arbetstid av en heltidstjänst.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 19 maj 2023.

Frågor

Karin Ahlzén, processledare i NAG strukturerad vårdinformation specialistpsykiatri, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

karin.ahlzen@skr.se

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.