Publicerad 1 november 2022

Trauma

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) kirurgi och plastikkirurgi kommer att starta en nationell arbetsgrupp för trauma. Arbetet kommer att ske i samverkan med flera nationella programområden (NPO):

 • NPO kirurgi och plastikkirurgi
 • NPO akut vård
 • NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation
 • NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

 • Specialistläkare
  • akutsjukvård
  • anestesi
  • intensivvård (IVA)
  • kirurgi
  • ortopedi
  • rehabiliteringsmedicin
 • rehabiliteringsprofession, till exempel fysioterapi, arbetsterapi, logopedi
 • omvårdnad
 • prehospital kompetens

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning NAG trauma (PDF) Pdf, 929 kB.

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 20 procents arbetstid, och 10 procent för övriga ledamöter.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 15 december.

Frågor

Christina Nielsen, processledare i NPO kirurgi och plastikkirurgi

christina.nielsen@vgregion.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård