Publicerad 24 april 2023

Tuberkulos

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Pågående

Nationellt programområde (NPO) infektionssjukdomar kommer att starta en nationell arbetsgrupp som ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för tuberkulos. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kompetenser

Vi söker kompetenser inom:

 • Specialistläkare
  • infektionsmedicin med erfarenhet av tuberkulosvård
  • smittskydd
  • akutvård
  • barnmedicin
  • allmänmedicin/primärvård
  • internmedicin
  • reumatologi
  • lungmedicin
  • mödrahälsovård
  • asyl- och migranthälsa
 • Sjuksköterska
  • infektionsmedicin med erfarenhet av tuberkulosvård
  • asyl- och migranthälsa
 • Barnmorska
 • Klinisk mikrobiolog
 • Patient- eller närståendeföreträdare

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 352 kB.

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 20–30 procents arbetstid av en heltidstjänst, och 5–10 procent för övriga ledamöter.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 31 augusti 2023.

Frågor

Inger Dahlbom, processledare i NPO infektionssjukdomar

inger.dahlbom@regionstockholm.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.