Publicerad 5 januari 2023

Urineringsbesvär

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) njur- och urinvägssjukdomar kommer att starta en nationell arbetsgrupp för urineringsbesvär (även kallat vattenkastningsbesvär). NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Specialistläkare urologi
  • Specialistläkare gynekologi
  • Specialistläkare allmänmedicin (minst två personer)
  • Uroterapeut (sjuksköterska inom urologi eller primärvård)
  • Representant för forsknings- och utvecklingsverksamhet
  • Patientföreträdare

Uppdragsbeskrivning NAG (PDF) Pdf, 233 kB.

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 20 procents arbetstid av en heltidstjänst, och 10 procent för övriga ledamöter.

Slutdatum

Nomineringstiden har förlängts, du kan nominera dig till och med den 15 mars 2023.

Frågor

Anna-Karin Larsson, processledare i NPO njur- och urinvägssjukdomar

anna-karin.larsson@skane.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård