Publicerad 21 september 2023

Insatsområde medicinsk samverkan och läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård

Insatsområdet ska stödja regionerna i att utarbeta former för medicinskt stöd i kommunal hälso- och sjukvård, samt i utveckling av nära vård och den del av primärvården som kommuner och regioner gemensamt ansvarar för. 

Uppdrag

Uppdraget är att stödja regionerna i att utarbeta ändamålsenliga former för medicinskt stöd i kommunal hälso- och sjukvård. Det tar sin utgångspunkt i att systematisera de lärdomar som kan dras från tidigare utvecklingsarbete och arbetsformer som utvecklats i samverkan mellan regioner och kommuner runt om i landet. Erfarenheter från arbete under pandemin ska tillvaratas liksom att lärdomar ska dras från de brister som påpekats av Inspektionen för vård och omsorg.

Arbetet kommer att stödja utveckling av den del av primärvården som kommuner och regioner gemensamt ansvarar för och på så sätt bidra i det gemensamma arbetet med utveckling av den nära vården.

Aktuellt

Arbetsgruppens uppdrag i första skedet är att ta fram ett enkelt stödmaterial till chefer i primärvården och till läkare som medverkar i den kommunala hälso- och sjukvården.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Vakant

Ordförande

Ulrika Stefansson, arbetsterapeut, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Solweig Hedman, sjuksköterska, Arjeplogs kommun, Norra sjukvårdsregionen
 • Annika Roman, sjuksköterska, Örebro kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Åsa Hellström, arbetsterapeut, Stockholms stad, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Lena Pomerleau, specialistläkare allmänmedicin, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Karin Fröjd, specialistläkare allmänmedicin och geriatrik, Närhälsan Tjörn, Västra sjukvårdsregionen
 • Anna Ström, arbetsterapeut, Göteborgs stad, Västra sjukvårdsregionen
 • Marianne Karlsson, sjuksköterska, Vetlanda kommun, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Sanet Andersson, specialistläkare akutsjukvård, Södra sjukvårdsregionen
 • Jonas Hamfors, specialistläkare allmänmedicin, Södra sjukvårdsregionen
 • Ann-Christine Baar, seniorrepresentant, Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Seniorerna
 • Leif Gustavsson, seniorrepresentant, Pensionärernas riksorganisation (PRO)