Publicerad 12 oktober 2023

Insatsområde digitala vårdmöten för barn och ungdomar

Det finns en oro för att barns och ungdomars integritet och delaktighet i vården minskar när användning av digitala vårdmöten ökar. Många verksamheter söker råd och saknar stöd för hur de ska garantera kvalitet, integritet och delaktighet i de digitala mötena.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska identifiera risker och föreslå hur de kan minimeras genom att kartlägga aktuellt forskningsläge och värdera befintliga kunskapsstöd. Gruppen ska vid behov samverka med närliggande nationella projekt och leverantörer av tekniska plattformar för digitala vårdmöten.

Aktuellt

Arbetsgruppens förslag beräknas vara klara för öppen remiss 15 november 2023.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, utvecklingsledare kommunalutveckling Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

martina.s.larsson@rjl.se

Ordförande

Jessica Brorson, barnsjuksköterska, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Åsa Vestman, undersköterska, Barn- och ungdomscentrum i Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
  • Lisa Zackrisson, specialistläkare allmänmedicin, Lugnviks hälsocentral, Norra sjukvårdsregionen
  • Martin Price, barnrättslig rådgivare, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Marie Wahlman, Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, Uppsala kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Katrin Hagskog-Engel, specialistläkare allmänmedicin, Boo vårdcentral, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Ebba Hartelius, enhetschef, Habilitering barn och unga, Västra sjukvårdsregionen
  • Hampus Kiotseridis, specialistläkare barnmedicin, Barnläkargruppen Sparta, Södra sjukvårdsregionen
  • Terese Torstensson, barndietist, Barn- och ungdomsmottagningen i Varberg, Södra sjukvårdsregionen