Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde fosterdiagnostik

Vilka metoder för fosterdiagnostik som erbjuds i olika delar av landet varierar stort. Detsamma gäller tillgången till utbildad personal och utrustning. En arbetsgrupp kartlägger nuläget för att föreslå insatser, mål och mätbara indikatorer för att säkerställa god och jämlik fosterdiagnostik i hela Sverige.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska kartlägga nuläget och lämna förslag på mål och mätbara indikatorer för fosterdiagnostik. Uppdraget rör samtliga diagnostiska delar i vårdkedjan: tidigt ultraljud, KUB, NIPT, CVS/CVB/AC, RUL, 32-UL samt 41-UL förutom RhD. Arbetsgruppen ska kartlägga vilka kompetenser som utför undersökningarna, göra hälsoekonomiska beräkningar och analysera hur resursanvändandet påverkas vid förändringar.Arbetet slutrapporteras hösten 2020.

Aktuellt

Arbetet pågår men har på grund av pandemin blivit försenat. Resultatet av arbetet planeras gå ut på remiss i september 2021.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Lotta Lindqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Sydöstra sjukvårdsregionen

lotta.lindqvist@regionostergotland.se

Ordförande

Ylva Carlsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen:

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård