Publicerad 18 januari 2022

Insatsområde kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Ett första vårdförlopp för KOL är redan framtaget. Nu ska ett andra vårdförlopp tas fram, som tar vid där det första vårdförloppet för KOL avslutas.

Uppdrag

Ett första personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL (KOL 1.0) är redan framtaget. Vårdförlopp KOL 1.0 börjar vid misstanke om KOL och avslutas när en skriftlig behandlingsplan har upprättats tillsammans med patienten, och ett första uppföljningsbesök har genomförts.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL 1.0

En nationell arbetsgrupp ska nu ta fram ett andra personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL (KOL 2.0). Vårdförlopp KOL 2.0 börjar där KOL 1.0 avslutades, det vill säga när patienten har fått diagnos och gjort ett första uppföljningsbesök.

Vårdförlopp KOL 2.0 ska säkerställa fortsatt god vård enligt riktlinjer, det vill säga symtomskattning, exacerbationshistorik, utredning av samsjuklighet och fortsatta behandlingsinsatser.

KOL 1.0 och 2.0 kommer i framtiden att sammanställas till ett vårdförlopp.

Aktuellt

Vårförloppet planeras gå ut på öppen remiss i september 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ulrika Berg, Kunskapscentrum för Allergi Astma och KOL, Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen

ulrika.berg@skane.se

Ordförande

 • Caroline Stridsman, sjuksköterska, Sunderby sjukhus Luleå, Norra sjukvårdsregionen
 • Nikolaos Pournaras, Akademiskt Primärvårdscentrum, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • André Nyberg, fysioterapeut, Umeå universitet, Norra sjukvårdsregionen
 • Anna Carin Hagstig, dietist, Primärvårdens Dietistenhet, Västra sjukvårdsregionen
 • Ann-Britt Zakrisson, distriktssköterska, Universitetssjukvårdens Forskningscentrum (UFC), Örebro Universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Carina Göransson, arbetsterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Carl-Peter Anderberg, specialistläkare allmänmedicin, Kvarterskliniken, Västra sjukvårdsregionen
 • Eva Sunna, sjuksköterska, Umeå universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Louise Andersson, sjukgymnast, Skebäcks vårdcentral, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Magnus Nisell, överläkare lungmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Mikael Andersson, sjukgymnast Sektionen för Lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Rickard Lundgren, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Christina Wandt, patientrepresentant, Riksförbundet HjärtLung
 • Peter Edfelt, patientrepresentant, Riksförbundet HjärtLung

Kommun

 • Cecilia Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska för rehabilitering (MAR), Mölndals stad
 • Margaretha Norell Pejner, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Halmstads kommun

Adjungerade

 • Elisabeth Eidem, utredare, Socialstyrelsen
 • Jörgen Månsson, professor i allmänmedicin, Primärvårdskvalitet
 • Magnus Ekström, överläkare, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona, Swedevox

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård