Publicerad 22 juni 2022

Insatsområde subaraknoidalblödningar

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA del 1 omfattar alla stroke inklusive spontana, icke-traumatiska subaraknoidalblödningar. Eftersom subaraknoidalblödningar särskiljer sig från övriga stroke, ska en arbetsgrupp utveckla detta område inom det befintliga vårdförloppet.

Uppdrag

Arbetet innebär att komplettera det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA del 1 med:

 • Samtliga besluts-, utrednings- och informationspunkter avseende subaraknoidalblödning
 • Akut radiologisk utredning vid konstaterad subaraknoidalblödning
 • Behov av lumbalpunktion under utredningen av misstänkt subaraknoidalblödning
 • Eventuell akut behandling av patient med subaraknoidalblödning före överföring till neurokirurgisk- eller neurointensivvårdsenhet
 • I vilket skede, till vilken vårdnivå och med vilken övervakning som patienten förs över till vid konstaterad subaraknoidalblödning
 • Vilka graderingsskalor som om aktuellt bör användas vid subaraknoidalblödning

Aktuellt

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp har varit ute på öppen remiss och är nu under bearbetning.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ola Winquist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Södra sjukvårdsregionen

ola.winquist@skane.se

Ledamöter

 • Fredrik Ginstman, specialistläkare neurokirurgi och neuroanestesiologi, Linköpings Universitetssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Christina Sjöstrand, specialistläkare neurologi, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Magnus Kaijser, specialistläkare neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Johan Moe, specialistläkare läns-radiologi, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Olof Lekholm, specialistläkare akutmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Christian Engvall, sjuksköterska med inriktning akutmedicin, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Helena Sjölin, sjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård, Örebro universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lars Rosengren, specialistläkare neurologi, laboratoriemedicinsk kompetens, likvor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Lena Ringstedt, patientföreträdare, Afasiföreningen