Publicerad 7 december 2022

Insatsområde obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Arbetsgruppen ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sömnapné hos barn. Målet är att barn med allvarlig form av obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning ska få diagnos och optimal behandling.

Uppdrag

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn är både vanligt (cirka 10 procent) och potentiellt farligt, då en allvarlig form av obstruktiv sömnapné (OSA) ger andningsuppehåll och syrebrist. Orsaken är ett övre luftvägshinder under sömn, vilket hos barn oftast beror på stora halsmandlar (tonsiller) och tonsillvävnad bakom näsan (adenoid).

Arbetsgruppen ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp som ska omfatta barn från två till arton års ålder som misstänks ha obstruktiv sömnapné. Vårdförloppet ska omfatta utredning, diagnos och behandling samt uppföljning efter operation eller annan insatt behandling. Det ska även uppmärksamma tillgången på diagnostik och väntetider för en jämlik nationell vård. Det övergripande målet är att barn med allvarlig form av obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning ska få diagnos och erhålla optimal behandling. Det inkluderar barnhälsovård, primärvård och specialistsjukvård.

Aktuellt

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnapné hos barn är framtaget.

Vårdförlopp obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Pernilla Nyman, Universitetssjukhuset i Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

pernilla.nyman@regionorebrolan.se

Ordförande

Danielle Friberg, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

  • Anna Borgström, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Södermalms läkarhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Bill Hesselmar, specialistläkare pediatrik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Diana Berggren, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Isabella Sjölander, specialistläkare öron-näs och halssjukdomar, Gävle sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Lena Karlsson, specialistläkare klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Louise Hafsten, sjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Sara Axelsson, specialistläkare öron-näs och halssjukdomar, Helsingborgs lasarett, Södra sjukvårdsregionen
  • Åsa Forsberg, specialistläkare pediatrik, Falu lasarett, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Patrik Wallner Fundin, närståenderepresentant