Publicerad 4 juli 2023

Insatsområde intermediärvård

Intermediärvård (IM) är en vårdform mellan intensivvård och vanlig vårdavdelning där patienter med sviktande vitalfunktioner kan övervakas och vårdas.

Sverige ligger näst lägst i Europa avseende antal intensivvårdsplatser (IVA-platser) per 100 000 invånare. Före covid-19-pandemin fanns ett behov av fler intensivvårdsplatser men även av intermediärvårdsplatser. Under pandemin uppstod stort behov av intermediärvårdsplatser tillsammans med ett ökat behov av intensivvårdsplatser.

Sverige har en nationell riktlinje för intensivvård framtagen av Svenska Intensivvårdssällskapet. Det saknas dock en nationell definition över vad intermediärvård är och det finns inte heller något kvalitetsregister som samlar data för denna patientgrupp.

Uppdrag

 • Definiera vårdnivån intermediärvård i Sverige avseende patienternas medicinska och omvårdnadsmässiga behov.
 • Ge förslag på nödvändig kompetens och medicinsk-teknisk utrustning för att kunna bedriva vård på denna nivå.
 • Medverka till att befintliga nationella kvalitetsregister utvecklas och kan användas för uppföljning av intermediärvård och som grund för förbättringsarbete.
 • Identifiera behov av kunskapsstöd för användning i patientmötet samt framtida kompetensutveckling.
 • Ge förslag på kvalitetsindikatorer och andra uppföljningsmått inklusive målnivåer.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Linda Andlöw, projektledare verksamhetsområde kirurgi, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

linda.andlow@rjl.se

Ordförande

Björn Bark, överläkare anestesi och Intensivvård, Skånes Universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Ritva Kiiski Berggren, överläkare anestesi och intensivvård, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Mathilda Almbacke, specialistsjuksköterska, Västmanlands sjukhus, Västerås, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Elin Sjöblom, specialistsjuksköterska medicinsk vård, S:t Görans sjukhus, Sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland
 • Anna Svensson Rask, sjukgymnast, specialist intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Per Åstrand, överläkare internmedicin, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Gun Jergeus, specialistsjuksköterska intensivvård, THIVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Carl Hildebrand, överläkare anestesi och intensivvård, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ann Hellmark, specialistsjuksköterska intensivvård, Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Johan Tham, överläkare infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus och Lunds Universitet, Södra sjukvårdsregionen