Publicerad 7 december 2022

Insatsområde framfotsbesvär

En arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt vårdprogram för framfotsbesvär. Syftet med vårdprogrammet är att minska skillnader vid handläggning och behandling av de vanligaste fotsjukdomarna.

Uppdrag

Enligt patientregistret är fotbesvär en vanlig orsak till besök inom primärvården. Smärtor och stelhet i främre delen av foten (framfoten) är den vanligaste orsaken till besök och operationer hos patienter med fotbesvär.

Arbetsgruppen ska ta fram ett nationellt vårdprogram för framfotsbesvär. Målet är att patienter med framfotsbesvär ska få en god och jämlik vård.

Aktuellt

Nominering av ledamöter sker under det fjärde kvartalet 2021. Arbetsgruppen startar sitt arbete under första kvartalet 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ann-Charlotte Lindström, arbetsterapeut, Närhälsan, Västra sjukvårdsregionen

ann-charlotte.lindstrom@vgregion.se