Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde läkemedel, medicinteknik och patientsäkerhet

Läkemedelsrelaterade problem utgör en allt större del av patientsäkerhetsutmaningar, inte minst när det gäller den alltmer vanligt förekommande bristen på läkemedel. Världshälsoorganisationen (WHO) har även lyft läkemedel som fokusområde i sitt globala program inom patientsäkerhet.

Uppdrag

Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet och Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik ska samverka kring avgränsningar av patientsäkerhetsaspekter inom området läkemedel och medicinsk teknik.

Aktuellt

Arbetsgruppen är under uppstart.

Ledamöter och kontakt

Information kommer.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård