Publicerad 31 januari 2022

Arbetsutskott strukturerad vårdinformation

Arbetsutskottet utses av samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation och ska bestå av en representant från varje kundgrupp samt en representant från Inera. Utskottet leds av den samordnings- och stödfunktion på SKR som finns kopplad till samverkansgruppen.

Uppdrag

Arbetsutskottets uppdrag är att:

 • bereda underlag inför beslut av Nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation
 • förse NSG med relevant information
 • ta emot och hantera nya ärenden
 • bevaka pågående ärenden
 • bevaka pågående arbete hos andra aktörer inom området.

Ledamöter och kontakt

Ordförande och kontaktperson

Erika Ericsson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

erika.ericsson@skr.se

Ledamöter

 • Anders Larsson, verksamhetsstrateg hälsoinformatik, Kundgrupp Sussa samverkan, Norra sjukvårdsregionen
 • Karolina Kobetski, informatiker, Kundgrupp Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Mats Lööf, medicinsk rådgivare, Kundgrupp Millennium, Västra sjukvårdsregionen
 • Hanna Broberg Danielsson, informatiker, Kundgrupp Cosmic, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Helen Broberg, informatikarkitekt, Kundgrupp Millennium, Södra sjukvårdsregionen
 • Viktor Jernelöv, chefsinformatiker, Inera

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård