Publicerad 27 februari 2023

Metoder och principer strukturerad vårdinformation

En nationell arbetsgrupp ska genomföra och koordinera aktiviteter som rör metoder och principer för informationsstruktur och kodverk.

Uppdrag

 • genomföra och koordinera beslutade uppdrag
 • förse NSG med relevant information
 • vara bollplank till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) funktion för samordning och stöd

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd

Kristin Schoug Bertilsson, SKR

kristin.bertilsson@skr.se

Ordförande

Sanna Åsberg, informationsarkitekt, informatiker, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Tomas Vikdahl, verksamhetsutvecklare, digitalisering, Norra sjukvårdsregionen
 • Anders Larsson, verksamhetsstrateg hälsoinformatik, Norra sjukvårdsregionen
 • Angela Friberg, informatiker, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Hanna Eliasson, informatiker, Sjukvårdsregion Mellansverige (föräldraledig)
 • Björn Sternhammar, informatiker, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jessica Rosenälv, informationsarkitekt, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna-Maria Nygren, informatiker, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Mats Lööf, medicinsk rådgivare, Västra sjukvårdsregionen
 • Viktoria Pettersson, informatiker, Västra sjukvårdsregionen (föräldraledig)
 • Hanna Broberg Danielsson, informatiker, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Helen Broberg, informatikarkitekt, Södra sjukvårdsregionen
 • Lars Börjesson, informatiker, Arkitektfunktionen Inera