Publicerad 7 mars 2022

Nationell arbetsgrupp strukturerad vårdinformation

En nationell arbetsgrupp ska genomföra och koordinera aktiviteter som rör informationsstruktur och kodverk.

Uppdrag

 • genomföra och koordinera beslutade uppdrag
 • vara bollplank till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) funktion för samordning och stöd
 • förse AU med relevant information.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Kristin Schoug Bertilsson, SKR

kristin.bertilsson@skr.se

Ordförande

Sanna Åsberg, informationsarkitekt, informatiker, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Tomas Vikdahl, verksamhetsutvecklare, digitalisering, Norra sjukvårdsregionen
 • Angela Friberg, informatiker, Sjukvårdsregion Mellansverige (föräldraledig)
 • Hanna Eliasson, informatiker, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Björn Sternhammar, informatiker, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jessica Rosenälv, informationsarkitekt, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Gertrude Petersson, informatiker, Västra sjukvårdsregionen
 • Viktoria Pettersson, informatiker, Västra sjukvårdsregionen (föräldraledig)
 • Helen Broberg, informatikarkitekt, Södra sjukvårdsregionen
 • Lars Börjesson, informatiker, Arkitektfunktionen Inera

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård