Publicerad 2 februari 2024

Adhd

Nominera ledamöter för att komplettera den befintliga nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa söker specifika kompetenser för att komplettera befintlig nationell arbetsgrupp adhd, som utgör en del av nationell arbetsgrupp adhd och autism. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Insatsområde adhd och autism

Uppdraget

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 192 kB.

Kompetenser

Vi söker kompetenser med representation från följande verksamheter:

  • Regional primärvård
  • Specialistpsykiatri, barn- och ungdom respektive vuxenpsykiatri
  • Skola (elevhälsa), Skolverket eller Specialpedagogiska myndigheten (SPSM)
  • Socialtjänst, barn och ungdom

Mer specifik information om eftersökta kompetenser finns i uppdragsbeskrivningen.

Uppskattad arbetstid

För ledamöter i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvarar cirka 10–20 procents arbetstid av en heltidstjänst. Tidsåtgången varierar beroende på var i processen arbetet är. Arbetet är pågående och uppdraget sträcker sig över minst ett år.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 1 mars 2024.

Frågor

Elna Persson, processledare i NPO psykisk hälsa

rs.npo.ph@vgregion.se

Läs vidare