Publicerad 20 juni 2023

Akut bukkirurgi för sköra äldre

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) kirurgi och plastikkirurgi kommer att starta en nationell arbetsgrupp för akut bukkirurgi för sköra äldre, i samarbete med NPO äldres hälsa och palliativ vård och NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation. Arbetsgruppen ska ta fram ett kunskapsstöd för optimering av sköra äldre inför akut bukkirurgi: laparatomi och laparaskopi. Kunskapsstödet ska underlätta och förbättra vården för sköra äldre som ska genomgå akut bukkirurgi.

NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

 • Specialistläkare
  • Kirurgi
  • Anestesi
  • Geriatrik
 • Sjuksköterska
  • Kommunal vård med erfarenhet av äldrevård
  • Specialistvård kirurgi
  • Specialist inom anestesi/intensivvård med erfarenhet av postoperativ vård
 • Patient- eller närståendeföreträdare
 • Representant för kommunal hälso- och sjukvård
 • Representant för kvalitetsregister (kan kombineras med annan roll)
 • Representant för medicinsk etik (adjungerad)

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 841 kB.

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 20 procents arbetstid av en heltidstjänst, och 10 procent för övriga ledamöter.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 20 september 2023.

Frågor

Christina Nielsen, processledare i NPO kirurgi och plastikkirurgi

christina.nielsen@vgregion.se

Läs vidare