Publicerad 23 januari 2024

Ätstörning

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa kommer att starta en nationell arbetsgrupp för ätstörning. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Uppdraget

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 210 kB.

Kompetenser

Vi söker en bred spridning av kompetenser med representation från följande verksamheter med uppdrag mot barn, ungdomar och vuxna:

  • regional primärvård
  • specialiserad vård- barn och ungdomsmedicin, psykiatri barn- och ungdom respektive vuxen, intensivvård, gynekologi
  • kommun- skola, elevhälsa, ungdomsmottagning, socialtjänst
  • brukarorganisation
  • akademi
  • idrottsrörelsen

Mer specifik information om eftersökta kompetenser finns i uppdragsbeskrivningen.

Uppskattad arbetstid

För ledamöter i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 20 procents arbetstid av en heltidstjänst. Tidsåtgången varierar beroende på var i processen arbetet är. Arbetet planeras starta i februari 2024 och beräknas pågå till och med februari 2026.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 22 januari 2024.

Frågor

Elna Persson, processledare i NPO psykisk hälsa

rs.npo.ph@vgregion.se

Läs vidare