Publicerad 23 januari 2024

Fotledsfraktur

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Pågående

Nationellt programområde (NPO) rörelseorganens sjukdomar kommer att starta en nationell arbetsgrupp för fotledsfraktur. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Uppdraget

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 237 kB.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Ortoped (3 st)
  • Akutläkare/akutsjuksköterska (1 st)
  • Fysioterapeut (2 st)
  • Patientföreträdare (1 st)
  • Gipstekniker/ortopedtekniker (1 st), adjungerad
  • Radiolog (1 st)

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 20 procents arbetstid av en heltidstjänst, och 5–10 procent för övriga ledamöter.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 22 mars 2024.

Frågor

Ann-Charlotte Lindström, processledare i NPO rörelseorganens sjukdomar

ann-charlotte.lindstrom@vgregion.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare