Publicerad 4 oktober 2023

Kunskapsstöd primärvård

Nominera ledamöter för att komplettera den befintliga nationella arbetsgruppen.

Status: Pågående

Nationellt primärvårdsråd har en befintlig nationell arbetsgrupp för kunskapsstöd primärvård. Primärvårdsrådet vill nu komplettera gruppen och söker därför sakkunniga att delta i arbetet. En av ledamöterna kommer få möjligheten att vara ordförande för arbetsgruppen.

Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kunskapsstöd primärvård

Uppdraget

Den nationella arbetsgruppens uppdrag är att bevaka och säkerställa primärvårdsperspektivet när kunskapsstyrningssystemet utarbetar kunskapsstöd. Uppdraget för ledmöter är på 2+1 år.

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 197 kB.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Specialistläkare allmänmedicin
  • Distrikssköterska eller sjuksköterska inom primärvård

från dessa sjukvårdsregioner:

  • Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Södra sjukvårdsregionen

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 20 procents arbetstid av en heltidstjänst, och 5 procent för övriga ledamöter.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 18 december 2023.

Frågor

Charlotta Wilhelsson, processledare i Nationellt primärvårdsråd

charlotta.wilhelmsson@skane.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare