Publicerad 2 januari 2024

Sinonasal sjukdom

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) öron-, näs- och halssjukdomar kommer att starta en nationell arbetsgrupp för sinonasal sjukdom. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Uppdraget

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 197 kB.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

 • Specialistläkare
  • rhinologi med kirurgisk erfarenhet
  • öron-, näs- och halssjukdomar
  • lungmedicin och/eller allergologi
  • sömnmedicin
  • barnmedicin
 • Specialistsjuksköterska med erfarenhet av öron-, näs- och halssjukdomar
 • Representant primärvård
 • Verksamhetschef
 • Operationskoordinator
 • Patientföreträdare

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 10–20 procents arbetstid av en heltidstjänst, och 5–10 procent för övriga ledamöter.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 29 februari 2023.

Frågor

Pernilla Nyman, processledare i NPO öron-, näs- och halssjukdomar

pernilla.nyman@regionorebrolan.se

Läs vidare