Publicerad 28 juni 2023

Strukturerad vårdinformation centrala venkatetrar

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Uppdraget

Nationellt programområde (NPO) perioperativ vård, intensivvård och transplantation och nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation kommer att starta en gemensam nationell arbetsgrupp för strukturerad vårdinformation för centrala venkatetrar. NPO och NSG söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Målet med insatsområdet är att öka patientsäkerheten genom att säkerställa att rätt personer har tillgång till den information de behöver. Detta inkluderar såväl vård- och omsorgspersonal som patienter, brukare och dess företrädare. Strukturerad vårdinformation ska även öka möjligheten till uppföljning av användningen av venkatetrar, inklusive eventuella vårdskador som relaterar till dessa. Arbetsgruppens arbete ska resultera i överenskomna nationella beskrivningar av hur information om användning av venkatetrar ska struktureras i dokumentationen, vilka standarder som ska följas och vilka terminologier och kodverk som ska användas.

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 428 kB.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Medicinskt sakkunniga som arbetar kliniskt med hantering av centrala venkatetrar, inklusive omvårdnad och kvalitetsarbete/vårdhygien
  • Informatisk kompetens
  • Erfarenhet av kvalitetsregister
  • Akademisk kompetens

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 10-20 procents arbetstid av en heltidstjänst, för processledare 40 procent och 5-40 procent för övriga ledamöter, där den högre procentandelen gäller informatiker.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 20 september 2023.

Frågor

Linda Andlöw, processledare i NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation

linda.andlow@rjl.se

Karin Wallis, processtöd NSG strukturerad vårdinformation

karin.wallis@skr.se

Läs vidare