Publicerad 24 april 2023

Tuberkulos

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Pågående

Nationellt programområde (NPO) infektionssjukdomar kommer att starta en nationell arbetsgrupp som ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för tuberkulos. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kompetenser

Vi söker kompetenser inom:

  • Allmänmedicin/primärvård

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 352 kB.

Uppskattad arbetstid

För ledamöter i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 5–10 procents arbetstid av en heltidstjänst.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 20 januari 2023.

Frågor

Ylva Askfors, processledare i NPO infektionssjukdomar

ylva.askfors@regionstockholm.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare