Publicerad 14 september 2021

Öppna jämförelser och rapporter

Hälso- och sjukvårdsrapporten

Hälso- och sjukvårdsrapporten är en årlig rapport som tas fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den beskriver läget i hälso- och sjukvårdssystemet.

Hälso- och sjukvårdsrapporten på SKR:s webbplats

Ekonomirapporten

Ekonomirapporten är en årlig rapport som tas fram av SKR, och den beskriver det ekonomiska läget i Sveriges kommuner och regioner.

Ekonomirapporten på SKR:s webbplats

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård