Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 juni 2020

Kontakt

Om kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Beskriver grunderna för kunskapsstyrningen.

Om hur kunskapsstyrningssystemet är organiserat.

Presentationer med mera.

Läs senaste nyhetsbrevet och välj att prenumerera.

Film om kunskapsstyrning

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, om systemet för kunskapsstyrning.