Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 11 februari 2021

Kontakt

Kommuner och regioner i samverkan

Kommuner bedriver en stor del av landets hälso- och sjukvårdsarbete. Därför är det viktigt att kommuner finns representerade i arbetet med kunskapsstyrning.

Medarbetare i kommuner har expertis som behövs i arbetet och som inte finns i regionerna. Att kommuner deltar i arbetet är viktigt för att säkra att de olika kunskapsstöd som tas fram, och de analyser som görs, även blir användbara för kommunerna. Det är också viktigt att de material som tas fram blir ett stöd för, och stärker, samverkan mellan regioner och kommuner.

Styrgruppen för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten – kommuner i samverkan (S-KiS) rekommenderar kommunerna att nominera in ledamöter i olika nationella programområden och arbetsgrupper. Styrgruppen har valt att medverka de i programområden där både kommun och region arbetar med samma målgrupper.

Kommunala representanter

I följande nationella programområden och samverkansgrupper finns kommunala representanter: